NWB Inloggen

Nu inloggen bij NWB

NWB Bank staat voor de Nederlandse Waterschapsbank. Het is een bank voor de publieke sector, waarbij de aandacht bij duurzaamheid en water ligt. Op duurzame manieren wordt geld aangetrokken voor klanten, waardoor het ook goedkoper wordt. De lasten van particulieren kunnen hierdoor laag blijven en verduurzaming betaalbaarder. Jij kunt hier dus ook van gaan profiteren door een van de rekeningen af te sluiten. Je kunt daarom het beste gaan bekijken welke rekeningen er beschikbaar zijn voor jou en de producten met elkaar gaan vergelijken.

Een groot aantal leningen te krijgen

De leningen bij NWB bestaan uit een groot aantal verschillende leningsvormen. Zo kun je in eerste instantie kijken naar een vastrentende lening. Hierbij staat de rente de gehele periode vast en wordt het bedrag in een keer afgelost aan het einde. Je kunt ook voor een roll-over lening met een vaste hoofdsom of variabele hoofdsom kiezen. De datum van de lening wordt steeds weer opnieuw vastgesteld, waardoor je iets meer flexibiliteit hebt. De basisrentelening en voorfinanciering zijn de laatste twee leningen die beschikbaar zijn.

Verduurzaming goedkoper en toegankelijker maken

NWB is er voornamelijk voor het verduurzamen van de wereld. Aan de hand van verschillende speerpunten wordt ervoor gezorgd dat het klimaat weer kan verbeteren en dat het voor particulieren ook op een goedkopere manier kan. Verduurzaming lijkt immers uitsluitend voor de rijkere lagen van de samenleving beschikbaar te zijn, maar deze bank laat zien dat het ook anders kan en iedereen van de verduurzaming kan profiteren. Als dit jouw interesse heeft, is NWB de bank waar je moet gaan kijken.